Máy chấm công khuôn mặt VF700

– Nhận diện khuôn mặt thông minh.
– Thiết bị chấm công khuôn mặt VF700 có thể lưu trữ trên 3000 mẫu khuôn mặt khác nhau.
– Tốc độ xử lý nhận diện khuôn rất nhanh chỉ sau 1 đến 2 giây.
– Nhận diện khuôn mặt từ khoảng cách xa.