Máy chấm công khuôn mặt KF160

– Lưu trữ và truy xuất 1.500 Khuôn mặt, 2.000 Thẻ và 100.000 Hồ sơ.
– Thiết kế UI trực quan và tuyệt đẹp.
– Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.
– Giao tiếp: TCP / IP, USB-Host, Wi-Fi (Tùy chọn).