Máy chấm công khuôn mặt KF460

– Máy có thể lưu trữ, truy xuất dữ liệu hơn 1.500 Khuôn mặt, 100.000 Hồ sơ và 2.000 Thẻ.
– Thiết kế UI trực quan, tuyệt đẹp.
– Hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ.
– Giúp tiếp cận được nhiều khách ở nhiều địa bàn khác nhau, khu vực khác nhau.
– Giao tiếp: TCP / IP, USB-Host, Wi-Fi (Tùy chọn).