Máy chấm công khuôn mặt VF780

+ Zkteco VF780 kết hợp chấm công với kiểm soát
+ Linh hoạt trong các hình thức sử dụng
+ Tốc độ chấm công khá nhanh
+ Hiệu quả và đạt tính an toàn cao với người dùng