Máy soi hành lý ZKTeco ZKX6550

– Hình ảnh sau khi đuợc quét cho màu sắc chân thật rõ ràng
– Việc xác nhận bằng vân tay đuợc cải biến tốt hơn
– Sử dụng rộng rãi cho việc kiểm tra hành lý xách tay
– Bảng điều khiển bằng vân tay
– Bảng điều khiển
– Công nghệ scan 2 chiều