Phần mềm kiểm soát ra vào ZKBio Access

– Phần mềm có khả năng lưu trữ, xử lý dữ liệu thời gian ra vào của các công nhân, nhân viên.
– ZKBio Access hoạt động được trên cả phần mềm và bản web.
– Được cấu hình bởi ZKTeco, với cấu hình hệ thống đơn giản dễ dàng sử dụng nhất.