Bộ điều khiển thang máy EC10

– Kết nối với: EC10RS485
– Địa chỉ: RS485
– Thiết lập bởi công tắc DIP
– Nguổn điện:12V DC 1A
– Kích thước: 160×106
– Trọng lượng tịnh: 0.2 kg