Tem từ AM-006B (Magnetic Super Pencil Tag)

– Tem cứng kèm đinh ghim – Mạnh nhất
– Kích thước: 73×17×18mm
– Tần số: 58KHz