Tem từ cứng AM-0019

– Tem cứng kèm dây đeo giầy dép 8cm ( màu đen )
– Kích thước: 33mmx33mm