Tem từ cứng AM-007

– Tem chai lọ (mầu đen)
– Kích thước: 36mmx30mm
– Tần số: 58KHz