Đầu đọc chấm công và kiểm soát cửa ZKTeco MA300 BT

– Lưu trữ 1.500 mẫu vân tay, 10.000 thẻ và 100.000 giao dịch.
– IP65 đánh giá chống thấm nước và chống bụi cấu trúc
– Dễ dàng sử dụng và quản l
– Cung cấp đầy đủ các tính năng quản lý và kiểm soát
– Khả năng nhận diện cực nhanh và chính xác
– Dễ dàng có thể triển khai cài đặt, khai báo
– Khả năng giao tiếp qua bluetooth