Đầu đọc phụ ZKTeco BR1200

– Hiển thị màn hình cảm ứng 2.8 inch
– Dung lượng người dùng 10.000
– Dung lượng vân tay 10.000
– Nhật ký công suất 150.000
– Truyền thông TCP/ IP, RS232
– Kiểm soát truy cập 2ch Rơle