Đầu đọc chấm công và kiểm soát cửa ZKTeco FV350

– Khả năng kiểm soát truy cập đạt được hiệu quả cao
– Công nghệ nhận diện sinh trắc thông minh với thời gian đọc nhanh
– Hiệu suất quản lý vượt trội cho ra kết quả chính xác
– Thiết bị an toàn với người sử dụng