Đầu đọc chấm công và kiểm soát cửa MultiBio 800H

– Chức năng ADMS (Tùy chọn)
– Tính năng kiểm soát truy cập đầy đủ
– Màn hình màu 2,8 inch với giao diện người dùng đồ họa để dễ dàng thao tác
– Hiệu suất tốt trong môi trường tối