Đầu đọc phụ ZKTeco RS485 Reader Series

– Là đầu đọc phụ cần phải kết nối với đầu đọc kiểm soát và bộ điều khiển trung tâm
– Kiểm soát cửa ra vào cho văn phòng, công ty
– Nhiệt độ hoạt động: -20 ° C đến 65 ° C (-10 ° đến + 70 ° C)
– Bộ điều khiển trung tâm: InBio160, InBio260, InBio460
– Cường độ dòng điện: DC 6-14V/ Max, 70mA