Khóa cửa vân tay L5000

– Thuật toán nhận diện vân tay thế hệ mới.
– Thiết kế thân khóa theo tiêu chuẩn Châu u có 5 chốt.
– Thiết kế tay cầm vô hiệu tránh đột nhập.
– Có đến 4 cách mở khóa độc lập: vân tay, mật khẩu, thẻ, chìa khóa cơ.