Máy soi hành lý ZKTeco ZKX5030C

– Hình ảnh sau khi đuợc quét cho màu sắc chân thật rõ ràng
– Việc xác nhận bằng vân tay đuợc cải biến tốt hơn
– Sử dụng rộng rãi cho việc kiểm tra hành lý xách tay