Thiết bị đầu đọc Zkteco FA 10M

– Thu thập mẫu khuôn mặt, so sánh khuôn mặt,…
– Nó hỗ trợ giao tiếp USB tiêu chuẩn
– Thiết kế nhỏ, mỏng và tích hợp bo mạch chính và bảng đèn chiếu gần hồng ngoại
– Nó hỗ trợ Windows, Android và Linux.