Đầu đọc chấm công và kiểm soát cửa MultiBio 800

– Màn hình: TFT LCD 2.8-Inch
– Dung lượng khuôn mặt: 400
– Dung lượng vân tay: 1.000
– Dung lượng thẻ: 1.000 (tùy chọn) thẻ ID hoặc Mifare
– Dung lượng giao dịch: 100.000