Showing 1–12 of 51 results

Hệ thống kiểm soát cửa là hệ thống sử dụng các thiết bị nhận dạng sinh trắc học kết hợp với hệ thống khóa cửa điện tử; để kiểm soát người ra vào và ngăn cản những người không được phép ra vào cửa.

Các thiết bị nhận dạng sinh trắc học có thể là các thiết bị nhận dạng vân tay; hoặc khuôn mặt hoặc thẻ từ hoặc tĩnh mạch lòng bàn tay. Các thiết bị này có nhiệm vụ lưu trữ các mẫu vân tay hoặc khuôn mặt hoặc thẻ từ để làm căn cứ nhận dạng; điều khiển ngõ đầu ra để khóa cửa và nhận tính hiệu đầu vào như: nút exit hoặc cảm biến trạng thái cửa.